Państwo (zarówno jako administracja rządowa jak i samorząd terytorialny) by prawidłowo funkcjonować i organizować życie społeczne musi dokonywać zakupów oraz zlecać usługi. W rynkowej gospodarce czymś naturalnym jest, że wykonawcą takich usług czy producentem dóbr jest prywatny przedsiębiorca. Umowy zawierane pomiędzy czynnikiem prywatnym a państwem mogą mieć różne oblicza. Najczęściej zawierane to umowa na koncesje budowlane lub usługi, umowa o partnerstwo publiczno-prywatne lub umowa o zamówienia publiczne. Właśnie ta ostatnia umowa bywa bardzo często wykorzystywana.

Czym charakteryzują się zamówienia publiczne?

Zamówienie publiczne występuje w sytuacji, w której państwo zamawia od przedsiębiorcy jakąś usługę lub produkt. Może to być wzniesienie budynku, jego remont czy utrzymania. W zakresie zamówień publicznych są wszelkie sprawy publiczne. Państwo nie jest w stanie sobie samo poradzić z określonymi zadaniami, a prywatny przedsiębiorca zna się na nich bardzo dobrze. Dlatego też zamówienia publiczne (http://www.przetargi.info/) cieszą się takim zainteresowaniem. Oczywiście są one bardzo dogłębnie analizowane przez organy kontroli, ponieważ nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek przekręty. Sam tryb udzielania zamówień publicznych jest tutaj bardzo pomocny. Wśród zasad zamówień publicznych znajduje się bowiem zasada prymatu trybów przetargowych. Prawo pozwala na skorzystanie z różnych trybów udzielenia zamówienia publicznego, jednak w pierwszej kolejności należy stosować tryb przetargowy, a więc taki, który zapewnia największą bezstronność.

Z perspektywy przedsiębiorcy, przystępowanie do przetargów związanych z zamówieniami publicznymi wydaje się być bardzo korzystne. Jest to przede wszystkim bardzo dobra możliwość wzbogacenia się na z góry przedstawionych, jasnych zasadach. Warto próbować swoich sił. 

 

Autor zdjęcia: pixabay.com