wersja polska english version

Porównania

Obecnie wszystkie krany są wyposażone w areator popularnie zwany perlatorem. Nasadka ta w wylewce kranu np. nad umywalką zmniejsza przepływ po przez napowietrzenie strumienia wody. Na skutek napowietrzenia , wypływ wody jest spokojniejszy i nie ma zjawiska rozbryzgiwania strumienia co jest bezsporną zaletą perlatora.

Reklamowana oszczędność w zużyciu wody różnych producentów perlatorów jest manipulacją , gdyż osiągają oni swój cel przez zmniejszanie przepływu wody przez stosowanie coraz to mniejszych przekroi otworków w sitkach, dokładanie kolejnych sitek itp. Mniejsze przekroje w sitkach są powodem zatykania się perlatorów . Reklamowana oszczędność określana od 20% do 50% w stosunku do swobodnego wypływu z kranu z najprostszym perlatorem zaopatrzonym w sitko , z którego wypływ wynosi około 12 l/min ( bez perlatora 18 l/min) z kranu wielkości ½ cala.
Opisaną oszczędność można uzyskać bez ponoszenia dodatkowych kosztów po prostu odkręcając kran do połowy.

Pojawia się pytanie po co to wszystko? Odpowiedzi i powodów jest kilka , ale ważny jest cel a nim jest ochrona środowiska i jego zasobów naturalnych, których zaczyna nam brakować. Jest to nierówna walka z naturą człowieka, który czerpie bez granic. To jest główny problem - nasza niechęć do ograniczeń . Każdy z nas odkręca kran podczas mycia i zamyka przepływ wody gdy skończy toaletę, nieliczni w trakcie. 
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia skonstruowaliśmy ECO-TAP który podobnie jak standardowe krany zmusza użytkownika do otwarcia zaworu , jednak zamyka go samoczynnie oszczędzając wodę.
Oszczędności są kolosalne dla gospodarstwa domowego . Zużywamy mniej wody bo około 2 l/min ( obecne 12 l/min) . W skali makro przy powszechnym stosowaniu nasadki –zaworu ECO-TAP zmniejszy się zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną, zmniejszy się zrzut ścieków a w ślad za tym, można ograniczyć rozbudowę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni . Zmniejszy się zapotrzebowanie na energie potrzebną do podgrzania wody, być może zmieni się konstrukcja baterii do umywalek gdzie staną się zbędne pokrętła ,dźwignie a wystarczy mieszacz.