wersja polska english version

Oszczędności

Ile możesz zaoszczędzić?

wybierz typ

gosp.
domowe
zakład
pracy
hotel,
pensjonat
szkoła, uczelnia,
przedszkole

podaj ilość osób w gospodarstwie domowym

osób codziennie aktywnie korzystających
z wody przy umywalce

podaj orientacyjny czas korzystania z umywalki

minut spędzonych przy umywalce
w ciągu doby przez jedną osobę

Twoje oszczędności mogą wynieść
144 zł miesięcznie      (1728 zł rocznie)

> Kliknij aby przeczytać o założeniach i metodzie wyliczania <

ECO-TAP zapewnia użytkownikowi komfort mycia bez strat wynikających z bezproduktywnego wypływu wody z kranu. Z ECO-TAP zużycie wody uzdatnionej i ogrzanej wynosi około 2 l/min.

Założenia:

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z 14 stycznia 2002 roku ogłoszonym w D.U. nr 8 poz. 70 dnia 31 stycznia 2002 roku), do mycia potrzebujemy dziennie 140-160 litrów wody na użytkownika w miastach.
  • Założenia poniższe dotyczą zastosowania ECOTAP w kranie nad umywalką.
  • Do obliczeń przyjeto 8 min jako sumaryczny czas użytkowania kranu nad umywalką jednego użytkownika na dobę.
  • Do obliczeń przyjmuje się wartość 12 litrów wody na minutę wypływającej z kranu (1/2 cala) wyposażonego w standardowy perlator , przy ciśnieniu w sieci ca 4 bar.
  • Koszt wody zimnej = 4,00zł/m3, ciepłej = 18,00zł/m3, odprowadzenia ścieków = 4,00zł/m3.
  • do obliczeń przyjeto 30 dni w miesiącu.
  • Zastosowanie zaworu ECOTAP całkowicie zmienia zjawisko opisane w punkcie wyżej. Dzięki zasadzie działania zaworu ECOTAP wodę zużywamy tylko w uzasadnionej potrzebą ilości. Wartość ta waha się w przedziale od 1,5 do 2,5 litra wody na minutę, co w skali miesiąca daje nam jedynie 0,48m3
    kran standard ECO-TAP
wydajność baterii  l / min 12  2
dzienne zużycie wody  l 96 16
miesięczne zużycie wody zimna 1,44 m3 0,24 m3
ciepła 1,44 m3 0,24 m3
miesięczny koszt ze ściekami zimna 11,52 zł 1,92 zł
ciepła 31,68 zł 5,28 zł
ogółem 43,20 zł 7,20 zł
roczny koszt zużycia   518,40 zł 86,40 zł